Celem ankiety jest rozpoznanie świadomości i potrzeb stosowania środków wzbogacających przekazywanie treści dydaktycznych w procesie nauczania.

Przez środki wzbogacające rozumiemy urządzenia multimedialne emitujące dźwięk, obraz statyczny i ruchomy.

 

 

 

Ankieta dla nauczyciela

Dom

 

 1. Czy korzystasz z gotowych programów multimedialnych do opracowania tematów z swojego przedmiotu?

tak

 

nie

 

 

 1. Czy przygotowałaś(eś) przy użyciu komputera określony temat lekcji (samodzielnie lub z zespołem)?

tak

 

nie

 

 

 1. Jeżeli tak to z jakich (dotyczy pytania 1 i 2)?

Edytory tekstu

 

Encyklopedie szkolne (np. z biologii, historii, geografii, matematyki itp.)

 

Słowniki szkolne (np. języka polskiego, języków obcych)

 

Filmy (dowolny nośnik)

 

Programy graficzne

 

Arkusze kalkulacyjne

 

Witryny w Internecie

 

Inne ........................

 

 

 

 1. Czy przygotowanie materiałów do lekcji na komputerze stanowi dla Ciebie problem?

(zaznacz jedną właściwą kratkę)

ogromny problem

 

 

 

 

 

nie mam problemu

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Szkoła

 

 

1.        Jaki (wg Ciebie) procent wszystkich lekcji w szkole (poza technologią informacyjną) był przeprowadzony w tym roku szkolnym przy użyciu komputera?

Wyraź w .........%

 

2.        Jak sądzisz o ile procent stosowanie pokazów multimedialnych uatrakcyjniło by lekcję?

Wyraź w .........%

3.        Jaka forma pracy z komputerem Twoim zdaniem dałaby największe efekty (ustal kolejność od 1 do 4)?

Prezentacja własna tj. nauczyciela

 

Indywidualna ucznia

 

Grupowa (kilka osób)

 

Zespołowa (cała klasa)

 

 

4.        Czy podstawa programowa na podstawie której realizujesz zajęcia z Twojego przedmiotu stwarza możliwości wykorzystania technik multimedialnych?

Tak

 

Raczej tak

 

Raczej nie

 

Nie

 

 


 

5.        O jakie urządzenia medialne wzbogaciłbyś swoją szkolę ((wymień je w kolejności od najważniejszego; minimum 3)?

 

 

 

 

6.        Czy aktualna baza mulimedialna funkcjonująca w szkole jest dla Ciebie wystarczająca?

tak

 

nie

 

 

7.        Z czyich porad i wskazówek korzystasz (lub chciałabyś/chciałbyś korzystać) przygotowując prezentację multimedialną?

Nauczyciela technologii informacyjnych

 

Nauczycieli innych przedmiotów

 

Metodyka z zakresu Twojej specjalności

 

Uczniów

 

Innych osób.............

 

Nie skorzystałbym z żadnych wskazówek

 

 


Celem ankiety jest rozpoznanie świadomości i potrzeb stosowania środków wzbogacających przekazywanie treści dydaktycznych w procesie nauczania.

Przez środki wzbogacające rozumiemy urządzenia multimedialne emitujące dźwięk, obraz statyczny i ruchomy.

 

Ankieta dla ucznia

Dom

 1.  Czy posiadasz komputer w domu (jeżeli TAK, to odpowiedz na punkt a. b. c. d.).

a. Czy posiadasz drukarkę.

tak

 

nie

 

b. Czy komputer jest przyłączony do Internetu.

tak

 

nie

 

c. Czy posiadasz skaner.

tak

 

nie

 

d. Inne ...

tak

 

nie

 

 

 1. Jak wykorzystujesz/chciałbyś wykorzystać komputer w domu

(na wszystkie odpowiedzi możesz łącznie przeznaczyć 100 punktów)

edytor grafiki

 

edytor tekstu

 

arkusz kalkulacyjny i bazy danych

 

encyklopedie

 

Internet- do wyszukiwania informacji

 

Internet- do wymiany informacji

 

gry komputerowe

 

inne

 

 

 1. %

   

   
  Przygotowujesz się do zajęć. Ile procent czasu nauki zajmuje Tobie praca z komputerem.

 

 

Szkoła

tak

 

nie

 

 1. Czy masz możliwość korzystania z komputera w szkole poza lekcjami.

 

 1. Jak chciałbyś wykorzystywać komputer w szkole w czasie wolnym

(wybierz tylko 3 propozycje):

Gry komputerowe

 

Rozmówki w Internecie (chat)

 

Wymiana informacji (e-mail)

 

Słuchanie muzyki

 

Wyszukiwanie informacji na stronach www

 

Edycja dokumentów

 

Obróbka grafiki i muzyki

 

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych

 

Inne ..........

 

 

tak

 

nie

 

 1. Czy w prowadzonych lekcjach (poza Technologią Informacyjną) nauczyciele wykorzystują komputer na lekcji.

 

 1. Twoim zdaniem nauczyciel mógłby wykorzystać komputer na zajęciach poprzez

(na wszystkie odpowiedzi możesz łącznie przeznaczyć 100 punktów):

Przygotowanie materiałów pisemnych

 

Odtworzenie prezentacji własnej/ucznia lub gotowych programów medialnych

 

Odsłuchanie nagrań dźwiękowych

 

Wykorzystanie witryn www w Internecie do prezentacji problemu

 

Wykorzystanie encyklopedii

 

Zastosowanie programów edukacyjnych

 

Zastosowanie programów wspomagających nauczanie języków obcych

 

 


%

 
 


 1. O ile procent stosowanie pokazów medialnych uatrakcyjniłoby lekcję.

 

 1. Jakie formy pracy z komputerem dałaby największe efekty (przydziel punkty od 1 do 3):

Indywidualna

 

Grupowa (kilka osób)

 

Zespołowa (cała klasa)

 

 

 1. Jak często chciałbyś „widzieć” komputer i inne środki medialne na lekcji (wybierz jedną pozycję):

Na każdej lekcji

 

Co druga lekcja

 

Raz na 5 lekcji

 

raz na 10 lekcji

 

Wcale

 

 

 1. O jakie urządzenia medialne wzbogaciłbyś szkołę (wymień je w kolejności od najważniejszego; minimum 3) .

 

 

 

 

 1. Czy aktualna baza multimedialna w szkole jest wystarczająca.

tak

 

nie

 


Celem ankiety jest rozpoznanie świadomości i potrzeb stosowania środków wzbogacających przekazywanie treści dydaktycznych w procesie nauczania.

Przez środki wzbogacające rozumiemy urządzenia multimedialne emitujące dźwięk, obraz statyczny i ruchomy.

 

 

Ankieta dla rodziców

Dom

 1. Czy posiadają Państwo komputer domowy.

tak

 

nie

 

 

 

 1. Jeżeli posiadają Państwo komputer (lub gdybyście Państwo posiadali komputer).

Ile procent z czasu nauki dziecko powinno spędzać przy komputerze

%.

Czy dziecko powinno mieć niekontrolowany dostęp do Internetu

tak

 

nie

 

Czy praca z komputerem stymuluje i wzbogaca pracę ucznia

tak

 

nie

 

Czy praca z komputerem uzależnia, działa destrukcyjnie

tak

 

nie

 

 

 1. Jakie programy komputerowe Państwa dziecko wykorzystuje/chciałby wykorzystać w nauce na  komputerze domowym

(na wszystkie odpowiedzi możesz łącznie przeznaczyć 100 punktów)

edytor grafiki

 

edytor tekstu

 

arkusz kalkulacyjny i bazy danych

 

encyklopedie

 

Internet- do wyszukiwania informacji

 

Internet- do wymiany informacji

 

gry komputerowe

 

inne

 

 

 

Szkoła

 1. Czy Państwa dziecko ma możliwość korzystania z komputera w szkole poza lekcjami.

tak

 

nie

 

 

 1. Jak chcieliby Państwo aby dziecko wykorzystywało komputer w szkole w czasie wolnym

(proszę wybierać tylko 3 propozycje):

Gry komputerowe

 

Rozmówki w Internecie (chat)

 

Wymiana informacji (e-mail)

 

Słuchanie muzyki

 

Wyszukiwanie informacji na stronach www

 

Edycja dokumentów

 

Obróbka grafiki i muzyki

 

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych

 

Inne ..........

 

 

 1. Czy chcieliby Państwo aby w prowadzonych lekcjach (poza Technologią Informacyjną) nauczyciele wykorzystywali komputer na lekcji.

tak

 

nie

 

 

 1. Państwa zdanie nauczyciel mógłby wykorzystać komputer na zajęciach poprzez

(na wszystkie odpowiedzi możesz łącznie przeznaczyć 100 punktów):

Przygotowanie materiałów pisemnych

 

Odtworzenie prezentacji własnej/ucznia lub gotowych programów medialnych

 

Odsłuchanie nagrań dźwiękowych

 

Wykorzystanie witryn www w Internecie do prezentacji problemu

 

Wykorzystanie encyklopedii

 

Zastosowanie programów edukacyjnych

 

Zastosowanie programów wspomagających nauczanie języków obcych

 

 


 

 1. %

   
  O ile procent stosowanie pokazów medialnych uatrakcyjniłoby lekcję.

 

 1. Jakie formy pracy z komputerem dałaby największe efekty (przydziel punkty od 1 do 3):

Indywidualna

 

Grupowa (kilka osób)

 

Zespołowa (cała klasa)

 

 

 1. Jak często chcieliby Państwo „widzieć” komputer i inne środki medialne na lekcji:

Na każdej lekcji

 

Co druga lekcja

 

Raz na 5 lekcji

 

raz na 10 lekcji

 

Wcale

 

 

 1. O jakie urządzenia medialne wzbogaciłbyś szkołę (proszę wymień je w kolejności od najważniejszego; minimum 3).

 

 

 

 

 1. Czy aktualna baza multimedialna w szkole jest wystarczająca.

tak

 

nie